La Biblioteca Digital de les Illes Balears ja forma part d’OpenAire

La Biblioteca Digital de les Illes Balears (BDIB) ja està present al Projecte Europeu OpenAire 2020, després d’haver superat amb èxit el procés OpenAire de validació de metadades i estructura OAI-PMH  amb un total de 11.837 documents de caràcter acadèmic i científic.

El projecte OpenAIRE – Open Access Infraestructure for Research in Europe és una iniciativa a gran escala, fruit de la col·laboració de 50 socis de tots els països de la Unió Europea  i d’altres països, que pretén promoure l’Accés Obert i millorar substancialment la descoberta i la reutilització de publicacions i dades de recerca.

OpenAIRE2020 ajudarà a supervisar els resultats de la investigació H2020 i serà una infraestructura clau per informar les publicacions científiques de l’H2020.

Aquest procés de validació ha proporcionat l’experiència necessària al Servei de Biblioteca i Documentació per, en un futur,  dur a terme el mateix procés de validació amb el Repositori Institucional de la UIB per tal de que els seus continguts estiguin també presents a OpenAire.

Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon