DOAB : Directory of Open Access Books

La passada primavera es va llançar DOAB: directory of open access books.

Directori que conté més de 1200 llibres electrònics que es troben baix la llicència d’Open Access, procedents d’unes 33 editorials. Xifres que van variant ja que es troben en un continu creixement.

Ofereix a més un catàleg des d’on es permet cercar per: autor, títol, paraula clau, ISBN o editor, i des del qual podem enllaçar directament les obres a text complet.

DOAB és gestionat per OAPEN Foundation (iniciativa internacional dedicada a la publicació i difusió de monografies en Open Access)  en cooperació amb SemperTool (proveïdora del suport digital  i responsables de la major plataforma de revistes en accés obert DOAJ).

 

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon.