Sistema español de archivos

Al BOE d’avui, s’ha publicat el Real decret pel qual s’estableix el Sistema Espanyol d’Arxius i es regula el Sistema d’Arxius de l’Administració General de l’Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d’accès. Trobareu el Real Decret a aquest enllaç:http://www.boe.es/diario_boe/