El teu compte de la biblioteca: nova ajuda

Des del grup de millora de Formació d’usuaris (integrat per persones de les diferents biblioteques i unitats interessades en aquest tema) hem iniciat la tasca d’anar revisant el material d’ajuda que hi ha publicat a la web.

Recuperant el disseny utilitzat en l’elaboració de les guies de les diferents biblioteques hem dissenyat un format a utilitzar per als diversos materials que anem publicant.

 

El teu compte de la biblioteca  vol ajudar a descobrir els avantatges d’accedir a la biblioteca de manera individualitzada, gestionant tots els serveis disponibles des del compte personal. El document repassa aspectes com la manera de donar-se d’alta i d’accedir al compte, i tot el que permet fer.

 

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon.