La biblioteca presenta els seus recursos digitals i serveis

Dia 16 de març, i dins el programa “A l’hora del cafè activitats i propostes culturals” que es celebra cada dimecres a l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull del campus de la UIB, el Servei de Biblioteca i Documentació ha participat amb una presentació doble: per una banda el director del servei Miquel Pastor ha parlat de la Biblioteca Digital i dels seus continguts (revistes electròniques, bases de dades, de la BiDIB -Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears-, etc.), i quins reptes afronta la biblioteca davant el nou panorama plantejat per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) on la investigació, la disponibilitat de la documentació o l’accés immediat a la informació formen part del dia a dia de la comunitat universitària, i que per tant, és una funció que la biblioteca deu integrar dins el seu funcionament posant a l’abast dels estudiants recursos de qualitat, afavorir la seva consulta i potenciar aquest món virtual amb les suficients garanties per poder cobrir aquesta “nova” demanda.

  

A la segona hora Xavier Jiménez ha presentat el Servei de Documentació, el qual s’encarrega -entre d’altres tasques-, de gestionar el servei de préstec interbibliotecari, del servei de referència virtual Deman@, de la coordinació de la formació d’usuaris a tots els nivells (alumnes de grau, de màster o PDI), de les cerques bibliogràfiques o de la creació de guies i tutorials per afavorir la consulta i maneig dels recursos que l’SBD (Servei de Biblioteca i Documentació) ofereix a la seva web.

Totes aquestes activitats estan orientades cap al món de la investigació i per a que els estudiants i professors/es de la UIB disposin de la major quantitat de recursos per poder desenvolupar la seva activitat estudiantil i docent de la millor manera possible.