El servei de referència virtual de les biblioteques de la UIB: Deman@, la biblioteca respon

 El Servei de Biblioteca i Documentació ha posat en marxa un nou servei, el Servei de Referència Virtual de les biblioteques de la UIB: Deman@, la biblioteca respon.

El que pretén és resoldre les necessitats d’informació i millorar l’atenció a tots els seus usuaris. Ofereix atenció personalitzada per respondre qualsevol dubte relacionat amb el funcionament, ús dels serveis i recursos de les biblioteques, a més d’informació bibliogràfica sobre temes diversos.

Fins ara, s’han rebut més de 300 consultes. La manera de fer preguntes és molt senzilla: des d’un formulari, que es pot accedir des de la web de la biblioteca, es pot enviar una pregunta, la biblioteca n’elabora la resposta i l’envia a través d’email a l’usuari en un termini màxim de 72 hores. Si la biblioteca no pot contestar la pregunta, la pot remetre a una altra biblioteca col·laboradora del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.

Podem dir que aquest servei de referència virtual és la materialització de com la biblioteca s’integra en la societat de la informació, en el món digital, que és allà a on l’usuari es troba actualment.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon