IEEE Courses

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) amb l’objectiu que els alumnes puguin seguir els cursos des de casa, ens ofereix accés a la comunitat universitària fins al 30 de juny de 2020 a IEEE Courses amb més de 500 cursos sobre diferents disciplines: Big Data, 5G, Cloud Computing, Autonomous Vehicle, Cibersecurity, Artificial Intelligence, etc. i amb tres nivells diferents: bàsic, mitjà i avançat. Això sí, en anglès i d’una hora de duració.

Una vegada finalitzat el curs, l’alumne té dret a demanar un certificat d’aprofitament (CEF) de manera totalment gratuïta.

Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon