Els processos tècnics de gestió de la informació s’adapten per fer front a les noves necessitats, tant presents com futures

Des del Servei de Biblioteca i Documentació som ben conscients de la importància d’un bon tractament de les dades per obtenir els millors resultats en els distints processos de cerca d’informació.

El catàleg de la biblioteca esdevé la principal font i finestra d’accés, que articula i recopila els distints recursos o grups de dades que s’ofereixen (tant bibliogràfics, en qualsevol suport o format, com electrònics: les bases de dades, les biblioteques digitals i altres fonts d’informació); per aquest motiu és obvi que, una bona catalogació, amb introducció de metadades estandarditzades i completes, facilita la recerca, la producció científica i millora l’accés a les fonts per l’aprenentatge.

D’altra banda sabem que existeix una asincronia entre la tecnologia i les necessitats informatives en vers les eines, els llenguatges i els formats emprats per catalogar avui dia.

En aquests moments i des de fa uns anys, la catalogació, com moltes altres àrees de les ciències de la informació, es troba en una fase d’adaptació tant en l’àmbit conceptual com des del punt de vista tècnic, i des de l’Àrea tècnica del Servei de Biblioteca i Documentació vàrem apostar pel canvi ja des d’una etapa primerenca amb l’adopció de les instruccions RDA (Recursos, descripció i accés) el 2014, seguides per altres actuacions de gestió, uniformització de les dades, formacions, i elaboració de materials que es poden consultar a la pàgina web.

Captura de la pàgina web de l`Àrea de Catalogació i Gestió de la Col·lecció.

Però el camí per veure els resultats encara és llarg, tot i això, estem donant les passes per poder oferir una eina més moderna i integrada, i pel que sembla anem en la direcció correcta. I aquest és el missatge que us volem transmetre.

Fa uns dies vàrem rebre a través d’Iwetel -una de les llistes de distribució de notícies de referència dins el nostre camp- un article de Xavier Agenjo i Francisca Hernández (30/03/2020) titulat 2018-2019, BIBFRAME en producción” sobre les activitats dutes a terme dins del període amb Bibframe, per l’adaptació de les biblioteques a l’entorn de dades enllaçades. La realitat és que com sempre les seves aportacions són pertinents, rellevants i interessants, i en aquest cas reafirmen gran part de les feines que tenim programades a curt termini i altres que estem desenvolupant durant aquest període de confinament, que són:

  • La necessitat d’homogeneïtzació i neteja del catàleg com a pas previ a la transformació de les dades a nous formats, més moderns i interoperables.
  • La importància dels identificadors únics a través de la incorporació d’URIS als registres bibliogràfics i d’autoritat.
  • La incorporació de les instruccions RDA i l’adopció de models internacionals.
  • L’enriquiment de registres MARC21, amb informació externa, ja que encara seran necessaris durant l’etapa de transició.
  • L’adaptació i / o creació d’extensions dels models adaptats a les necessitats del catàleg i la creació de perfils d’aplicació.

Continuarem treballant aquestes línies i fent seguiment d’altres que es proposin per contribuir a la millora en l’accés a la informació.