#JoEstudioACasa

Ingebook, la plataforma en línia de llibres electrònics universitaris, ha obert l’accés de tot el seu catàleg a la comunitat universitària durant un mes per minimitzar l’impacte del tancament de les biblioteques físiques. Aprofitau aquest recurs que teniu disponible des del nostre catàleg.

Deman@, la biblioteca respon