L’Arxiu històric de la Reial Acadèmia de Medicina de les Balears a l’abast de tothom

Miquel Pastor, Macià Tomàs i Miquel Amengual

El passat dilluns 10 de juny va tenir lloc la presentació de la intervenció feta per tècnics de l’Arxiu històric de l’SBD en  l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB), en funció del conveni signat entre les dues entitats. L’esdeveniment fou emplaçat  a la sala d’actes de la RAMIB, al carrer de Can Campaner de Palma, i va comptar amb les intervencions de Miquel Pastor, director de l’SBD, i Miquel Amengual, encarregat de la catalogació i digitalització de l’arxiu, a més del Dr. Macià Tomàs, president de la RAMIB, qui s’encarregà d’obrir la sessió.

D’aquesta manera, els assistents a l’acte pogueren saber les passes que s’han donat per conservar, conèixer millor i difondre tota la documentació conservada en un fons tan ric com és el de la RAMIB, de gran importància per a la història de la sanitat pública de les Illes Balears, especialment en qüestions relacionades amb la prevenció i actuació en casos d’epidèmies al llarg del segle XIX, o l’evolució de la pràctica mèdica. Dit d’una altra forma, es va fer valer la necessitat d’haver prorrogat el conveni entre la RAMIB i la UIB després dels bons resultats obtinguts en una fase inicial amb el fons més antic conservat a l’arxiu, el de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Mallorca (1788-1800), la institució antecessora de l’actual.

Miquel Pastor

La primera passa donada va ser la d’inventariar les carpetes en les quals estava guardada la documentació i que serien la base per a l’establiment de les sèries documentals, tenint en compte, així també, la tasca que havien fet diferents acadèmics per tal de preservar la memòria de l’Acadèmia. En base a aquest primer inventari, l’estimació del fons és d’uns 15.000 – 20.000 documents, aproximadament. A partir d’aquí s’ha anat configurant un catàleg amb una estructura jeràrquica clàssica (amb fons, subfons, sèries i subsèries) que, a mesura que es va desenvolupant i enriquint, però ja des del primer moment, pot ser consultat pels investigadors al repositori de la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears creat mitjançant el programari AToM (Acces to Memory), una aplicació web lliure i gratuïta, basada en estàndards de descripció arxivística.

Miquel Amengual

Una vegada s’ha tingut un catàleg bàsic que presenta ja una idea bastant complerta del fons de l’arxiu de la RAMIB, s’ha iniciat també el procés de digitalització i preservació digital. Així, gràcies a un escàner de darrera generació s’obtenen, per una part, un arxiu digital en format .tiff de gran resolució que serà preservat per la unitat de Digitalització i Accés Obert de l’SBD seguint les directrius internacionals OAIS que permet el sistema libsafe de preservació digital a llarg termini. I, per una altra part, un document en format .pdf que serà agregat al catàleg online, amb a possibilitat de ser consultat i descarregat en obert per l’investigador/a o les persones que hi puguin estar interessades. Ara mateix, ja es pot consultar una interessant mostra documental, en què podem destacar per la seva rellevància tots aquells documents relacionats amb la Pesta Llevantina de 1820, de la qual aviat se’n commemorarà el segon centenari i ara, gràcies a la tasca realitzada, se’n podran saber moltes més coses.

Miquel Amengual