CRECS 2019

Dia 23 i dia 24 de maig es va celebrar a Logroño la 9a Conferencia Internacional sobre Revistas Científicas (CRECS).

Presentació i inauguració de les conferències

El tema d’aquesta edició, Evaluación de publicaciones científicas: fuentes tradicionales y nuevas propuestas, es va tractar des de punts de vista diferents: professors universitaris, responsables de revistes, experts en bibliometria, experiències de professionals d’altres països…

Tot això ens ha ajudat a tenir una visió més àmplia i fer una reflexió sobre la situació actual:

  • predomini d’unes mètriques amb limitacions
  • diferències de tractament als diversos camps del coneixement
  • una certa decepció amb les altmètriques
  • la consciència de la necessitat de trobar eines equilibrades i adequades, etc.

També ha permès plantejar un debat sobre com es pot millorar l’avaluació i l’accessibilitat de les publicacions científiques.

La Fundación Dialnet va aprofitar per presentar Dialnet Métricas i els nous projectes als que estan treballant: la creació d’un directori d’investigadors de les universitats espanyoles i el Portal de la Investigación de la Universidad de La Rioja.

Si hi estau interessats, teniu a la vostra disposició les intervencions en vídeo i les presentacions a la pàgina de CRECS.

També podeu consultar a Twitter el hashtag #CRECS19.