Penses demanar un sexenni en aquesta convocatòria?

Amb la convocatòria dels sexennis en marxa, volem compartir amb vosaltres dues eines que us poden ajudar a l’hora de presentar-vos.

Guía de valoración de la actividad de divulgación científica del personal académico e investigador

 

La CRUE i la FECYT han publicat la Guía de Valoración de la Actividad de Divulgación Científica del Personal Académico e Investigador, relacionada amb el nou tram de Transferencia del Conocimiento e Innovación. Descriu els diferents ítems que es podran tenir en compte i els indicis de qualitat que es valoraran.

 

Com fa habitualment, Emilio Delgado López-Cózar ha publicat un article amb l’anàlisi dels criteris de la convocatòria: “Sexenios 2018, cambios relevantes: reformando la evaluación de la transferencia de conocimiento y con novedades del Tribunal Supremo“. Us recomanam especialment  els quadres resum que sempre resulten molt aclaridors.

Enguany els canvis més rellevants són el nou tram de transferència, i la divisió del camp 7 en dos subcamps: 1. Ciencias Sociales, Políticas y del Comportamiento i 2. Ciencias de la Educación.