La Biblioteca compromesa amb el plagi acadèmic

La Biblioteca de la UIB va assistir dimecres 17 d’octubre al Seminari Plagi acadèmic: com abordar-lo des de la Universitat. Aquesta sessió es va celebrar a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de Barcelona i va ser impartida per Ignasi Labastida i Juan, doctor en Física i responsable de la Unitat de Recerca del CRAI de la Universitat de Barcelona.

Tots sabem la importància que aquest tema ha assolit en els darrers anys degut sobretot als escàndols sobre plagi acadèmic dins l’àmbit polític i educatiu publicitats a través dels mitjans de comunicació. La Biblioteca de la UIB considera el plagi acadèmic una qüestió de màxim interès i, en aquest sentit, ha adquirit un compromís amb la comunitat universitària oferint sessions de formació sobre plagi acadèmic, com es detecta i com evitar-lo. Per això, agraïm al Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC) de la Universitat de Barcelona l’organització d’aquest seminari per tractar el tema de la còpia, el plagi, les citacions i les eines de detecció i, al mateix temps, tenir l’oportunitat de compartir experiències comunes amb altres professionals.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon