Aventures de l’actualització a Sierra 3.2 (finalment a Sierra 3.3)

Actualització de Sierra 3.0 a Sierra 3.3

Aquestes passades setmanes hem actualitzat el programari de la biblioteca de la versió Sierra 3.0 a Sierra 3.3. Per fer això també ha sigut necessari actualitzar el sistema operatiu (de Red Hat 5.1 a CentOS 7.4). Aquí es descriu una mica el desenvolupament del procés i les petites complicacions que ens hem trobat.

La instal·lació i configuració del servidor per part del CTI@UIB i de l’empresa III va dur una setmana de feina. El procés de migració de dades, per sort, només va tardar 3 hores. Només aquestes hores el servidor va estar fora de servei. No va funcionar cap mòdul ni pels usuaris ni pel personal de la biblioteca. En aquesta fase del procés l’empresa ens va actualitzar automàticament a la versió Sierra 3.1.

Finalitzada la migració de dades, vam haver de confirmar que tots els mòduls del programa funcionaven correctament. Gràcies al checklist de migracions no va ser gaire complicat.
La següent passa era l’actualització a Sierra 3.2. El mateix dia de la migració es va publicar la versió Sierra 3.3. Que, com nova versió, va corregir alguns problemes detectats a la versió anterior. Llavors vam decidir instal·lar directament la darrera versió.
Durant els dies que vam tenir instal·lada la versió 3.1 vam patir un error conegut (known issues) d’aquesta versió amb el protocol segur. Això va fer que no es pogués accedir correctament a alguns proveïdors que utilitzaven HTTPS. Al mateix temps es va renovar el certificat SSL del servidor per tal d’afegir els nous proveïdors que havien incorporat el protocol segur als seus servidors.

Actualització de RedHat 5.1 a CentOS 7.4

Els mateixos dies que es feien aquests canvis, el CTI@UIB estava instal·lant una nova versió del seu programari de còpies de seguretat. Això va provocar que els scripts que havien funcionat els darrers anys comencessin a donar errors. També s’ha hagut d’actualitzar el comportament dels scripts per tal que reconeguin si la còpia ha finalitzat correctament o no.

A l’hora de planificar l’actualització a Sierra 3.3, ens vam trobar amb un problema addicional: a la darrera versió s’ha modificat l’accés al servidor a través d’SSH. Es necessita exportar la clau del servidor, i això no va funcionar. Es va resoldre aviat amb un tiquet al helpdesk. La passa següent va ser la descàrrega de la versió corresponent. A causa d’un error de permisos d’accés va ser necessari continuar parlant amb els tècnics i finalment van ser ells els que varen finalitzar la darrera fase de l’actualització.

Una vegada finalitzada l’actualització ens vam trobar que s’havien modificat els permisos per accedir als servidors i no era possible la connexió al tots els servidors. Això també va generar problemes al servidor de còpies de seguretat.

Avui ja funciona tot correctament! Estam a la darrera versió de Sierra, amb la darrera versió de sistema operatiu suportat. També funciona l’accés als recursos utilitzant el protocol segur i també s’han modificat els scripts per les còpies de seguretat.

Encara que no ha sigut un procés complicat a nivell tècnic, ens hem trobat petits problemes que han anat retardant i allargant el procés. Passes que, en condicions normals, són autònomes per la biblioteca, han necessitat la intervenció del tècnics de l’empresa i dels CTI@UIB.