Més alumnes treballen competències informacionals a l’aula

Ja fa un parell d’anys que avançam de manera continuada i consolidam l’experiència desenvolupada des del Servei de Biblioteca i Documentació, de fer formació en competències informacionals a les aules per part de bibliotecaris a diferents estudis de grau, màster i programes de doctorat.

Aquest curs acadèmic 2015/2016 s’ha arribat a més estudis, un 70% d’aquests tenen alguna assignatura en la que, des de la pràctica, bibliotecaris i alumnes fan cerca bibliogràfica als recursos electrònics de la UIB.

LaBtecaAules

Ara ja començam a preparar el curs vinent! Amb la Comissió Acadèmica hem posat les bases de com continuar treballant #LaBibliotecaALesAules.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon