Participació a la Jornada de Bones Pràctiques al G9.

Avui s’ha dut a terme a Madrid la Jornada de Bones Pràctiques sobre Catalogació amb RDA, en la qual la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears ha presentat la seva experiència d’implementació de la nova normativa de catalogació a la resta de biblioteques del G9.

La biblioteca de la UIB va prendre la decisió d’adoptar les directrius RDA al capdavall de l’any 2014, i al llarg de 2015 ha fet tota un treball de planificació, formació del personal, avaluació dels resultats del procés de catalogació i ha determinat les tasques per a un futur. Aquesta iniciativa pressa des de la nostra biblioteca ha estat una acció pionera en l’adopció del nou estàndard internacional a l’àmbit bibliotecari espanyol, i suposa un pas important per situar-la a l’avantguarda de les biblioteques del nostre entorn.

Per a més informació:
Deman@, la biblioteca respon.