Una mirada al projecte “la biblioteca a les aules”

 

Et presentem l’informe que hem compartit ja amb els responsables dels estudis de la Universitat, sobre com ha anat el projecte “la biblioteca a les aules” durant el curs acadèmic 2014/2015.

Un grup d’assignatures que a les seves guies docents tenen com a competències a treballar les transversals relacionades en la cerca d’informació i la seva posterior gestió, han participat en l’experiència de rebre formació  per bibliotecaris a les aules.

  • Es triplica, respecte del curs anterior, els alumnes que han rebut formació a les aules de la biblioteca
  • Quasi la meitat dels estudis de grau de la UIB han incorporat alguna sessió de formació.
  • El grau de satisfacció sobre la formació rebuda és molt elevat.

La biblioteca es compromet dia a dia en el procés d’aprenentatge de les habilitats informacionals dels estudiants i de la comunitat universitària en general, on cada vegada és més important una utilització racional i eficaç dels recursos d’informació que tenim al nostre abast.

comparativa

Hem començat ja a treballar per tal que en el curs 2015/2016 s’arribi a major nombre d’estudis, i per tant, un major nombre d’estudiants es pugui beneficiar d’aquesta formació, bàsica per a l’elaboració de treballs acadèmics.

Per a més informació, Deman@ la biblioteca respon