Ja es pot accedir al préstec interbibliotecari amb les credencials UIBdigital

La comunitat universitària ja pot accedir al servei de préstec interbibliotecari a través de les credencials UIBdigital.

Fins ara s’accedia a aquest servei a través d’un identificador i contrasenya propis del programa, però actualment, gràcies al Servei d’Identitat Digital (SIR) de RedIris, es pot associar el compte d’usuari existent a les credencials UIBdigital.

A través de l’enllaç següent es pot accedir a la guia que explica les passes a seguir:

 El servei de préstec interbibliotecari s’encarrega de localitzar i proporcionar els documents que no es troben a les biblioteques de la UIB però que si estan disponibles a altres biblioteques d’arreu del món.

 

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon.