Versió definitiva del Bolletí de la Societat d´Història Natural de Balears

Ja podeu consultar la versió definitiva de la col·lecció digital “Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears“,  accessible des de la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

Aquesta nova versió incorpora la consulta per àrees temàtiques de tots els articles.

També disposau l’opció de consultar la col·lecció per volums complets.

 

Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon