Octubre, mes contra el Càncer de mama a Ebrary


El portal de llibres electrònics ebrary® i amb col·laboració de bibliotecaris d’altres organitzacions, ha creat una base de dades d’accés obert amb publicacions sobre el càncer de mama amb motiu del mes d’octubre en contra del càncer de mama.  

Hi podreu trobar informes, fulls informatius, pòsters, i altres materials facilitats per agències com la National Cancer Institute, National Breast Cancer Coalition Fund, Centers for Disease Control and Prevention (U.S.), Agency for Healthcare Research and Quality, U.S. Preventive Services Task Force, United States Food i Drug Administration, Office of Women’s Health i altres fonts.

La podeu consultar al següent enllaç <http://site.ebrary.com/lib/breastcancer/>

 

Recordau que al Servei de Biblioteca tenim una col·lecció de llibres electrònics amb ebrary®
 (e-libro) no dubteu en consultar-la.

Per a més informació:
Deman@, la biblioteca respon.