Cancel·lacions i canvis subscripcions al 2012

Com a conseqüència de les restriccions pressupostàries,  la Universitat de les Illes Balears s’ha vist obligada a cancel·lar algunes subscripcions d’informació electrònica per a l’any 2012: Abi Inform Complete: s’ha cancel·lat aquest paquet de revistes de la plataforma Proquest. ALJC: paquet de revistes de molt poc ús. Base de dades Scifinder: com a alternativa, hem subscrit la … Continua llegint «Cancel·lacions i canvis subscripcions al 2012»