Accés a Visible body

Atlas de anatomía humana

Ja fa uns anys que tenim en subscripció el detallat atles 3D d’anatomia humana Visible body.

La UIB té en subscripció 3 mòduls, i enguany la manera d’accedir-hi ha canviat. Si cercau Visible body al nostre catàleg, recuperareu els 3 mòduls, cada un amb el seu enllaç:

Human Anatomy Atlas

Muscle Premium

Physiology & Pathology

Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon