Publicat el JCR de 2020 amb dades de 2019

Ja està disponible el Journal Citation Reports 2020 amb les dades corresponents a l’any 2019.

El JCR és un dels indicadors més conegut i més valorats pels organismes d’avaluació de la recerca. Es calcula amb les citacions que rep un article en un temps determinat relacionades amb les citacions de la revista. Per accedir al Journal Citation Reports consulta el nostre portal de La Biblioteca de l’investigador, on hi podràs trobar molta més informació.

Notícia de Clarivate amb més informació sobre el JCR 2020

Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon