Comença el procés de canvis a les publicacions periòdiques per a l’any 2021

S´inicia el procés de subscripcions a publicacions periòdiques de caire científic pel període 2021.

Per aquest motiu, necessitem saber si voleu fer alguna modificació a les subscripcions vigents. Així mateix, us demanem contenció en els canvis sol·licitats ja que la situació actual i derivada dels efectes de la pandèmia per Covid-19 fa que sigui necessari més que mai mantenir l’equilibri pressupostari.

La comunicació amb els canvis ha d’anar signada pel director del departament o màxim responsable del centre. Podeu adreçar les sol·licituds per correu electrònic a: biblioteca.adquisicions@uib.es

El termini per sol·licitar modificacions acabarà el proper dia 30 de setembre de 2020.

Una vegada fet aquest tràmit, les peticions seran analitzades per la Comissió de Biblioteca de la UIB que les aprovarà o denegarà.

Podeu consultar les subscripcions associades als vostres departaments/centres:

Si necessiteu més informació podeu adreçar-vos a a biblioteca.adquisicions@uib.es o ext. 2754