Elsevier dona suport a la vostra investigació COVID-19 amb accés gratuït a eines i continguts.

Investigadors de tot el món dediquen un gran esforç a comprendre i superar la COVID-19. Elsevier manté el compromís de donar suport a aquests esforços amb accés gratuït a les eines i continguts de recerca rellevants.

Al portal “Novel Coronavirus Information Center” hi trobareu la darrera investigació sanitària i mèdica en fase inicial i revisada per parells sobre SARS-CoV2 i COVID-19 entre d’altra informació important.

Per altra banda, recentment Elsevier ha llançat Elsevier Coronavirus Researh Hub, que proporciona accés gratuït (fins a 28/10) a un ampli conjunt de solucions d’Elsevier, convidant a investigadors i científics a utilitzar les eines de cerca i mineria de text dedicades a: literatura biomèdica, científica i clínica, i eines de suport a la col·laboració, etc.

Els investigadors acadèmics i governamentals centrats en els assaigs clínics de coronavirus i COVID-19 i la gestió de salut de la població i dels pacients també trobaran eines punteres per definir enfocaments de recerca, compartir coneixement, trobar col·laboradors i més.

Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon