Ovid learning resources: contingut online gratuït ciències de la salut

L’editorial Wolters Kluwer es suma a la iniciativa d’oferir contingut gratuït per a minimitzar l’impacte del Covid-19 a les biblioteques.

  • LWW Health library: plataforma d’accés a informació mèdica contrastada per a la formació clínica que inclou: llibres electrònics de l’editorial Lipincott, vídeos, exercicis pràctics. Les diferents especialitats inclouen: Premium Basic Sciences, Clerkship, Board Review Serie, Internal Medicine, Exercise Science, Physical Therapy, Physician Assistant (Core and Specialties/Rotations), Occupational Therapy, Premium Pharmacy, Advanced Practice, Nursing, Nursing Made Incredibly Easy!.
  • Bates’ Visual Guide: ofereix tècniques d’exploració física, de cap a peus i basades en sistemes d’avaluació avançada i introducció a la medicina clínica.
  • GIDEON: recurs multimèdia dedicat a la detecció, prevenció i educació en enfermetats infeccioses.

Més informació d’aquests recursos al següent enllaç

Per accedir a aquests recursos ho heu de fer a través del catàleg de la biblioteca i seran necessàries les vostres credencials de UIBdigital per accedir des de casa.

Estaran disponibles fins dia 20 de juny.

Deman@, la biblioteca respon