Clinical Skills Elsevier: procediments infermeria

L’editorial Elsevier ens ofereix accés gratuït a la seva plataforma Clinical Skills fins dia 31/05/2020 (ampliat fins 30/06/2020).

Clinical Skills és una eina online creada per a millorar l’aprenentatge de les tècniques i procediments infermers. Cada procediment inclou:

  • Vista ràpida: descripció bàsica del procediment
  • Checlist: valoració dels objectius, competències que s’han d’adquirir
  • Materials
  • Imatges
  • Demostració: amb vídeo o animació
  • En profunditat: descripció en profunditat del procediment amb raonament, consideracions importants i referències bibliogràfiques
  • Autoavaluació

L’accés a la plataforma s’ha de fer des del catàleg de la biblioteca i per accedir en remot us demanarà les vostres credencials de UIB digital.

Consulta la videopresentació

Deman@, la biblioteca respon