AccessMedicina: bibliografia mèdica en espanyol

El proveïdor Ebsco i l’editorial McGraw-Hill han oferit a les institucions accés gratuït a la plataforma AccessMedina que inclou bibliografia mèdica en espanyol. Amb aquesta iniciativa, es vol ajudar a docents i alumnes a completar la seva bibliografia fins al final de curs. Estarà disponible fins el dia 14/05/2020.

AccesMedicina inclou més de 100 títols de llibres de reconegut prestigi en l’àmbit de les ciències de la salut, vídeos de procediments mèdics, guies d’autoavaluació per a preparar exàmens etc.

Noves formacions:

divendres 24 a les 10:00h

dimarts 28 a les 10:00h

Deman@, la biblioteca respon