Accés gratuït a llibres electrònics d’EbscoHost

Ebsco es suma a la iniciativa d’oferir el seu contingut en obert, per a minimitzar l’impacte del Covid-19, i ofereix de manera totalment gratuïta accés a 3.500 títols a través de la plataforma EBSCOHost a tota la comunitat universitària. És necessari accedir-hi amb les credencials de la UIBDigital.

Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon