Epigeum (Oxford University Press): Ensenyament online gratuït

Oxford University Press ofereix de manera gratuïta i fins a finals de maig 2 cursos especialitzats d’ensenyament online.

A continuació:

Teaching online: presenta els principis fonamentals de la pedagogia en línia, guiant als usuaris a través dels aspectes bàsics del disseny, el lliurament i l’avaluació de cursos en línia per primera vegada. També inclou un curs independent per ajudar els estudiants a aprofitar al màxim la seva experiència d’aprenentatge en línia.

Blended learning: explora les implicacions estratègiques i pràctiques de la integració de mètodes presencials i en línia en l’ensenyament i l’aprenentatge, cobrint una gamma de models i enfocaments, i incloent consells per fomentar una cultura de l’aprenentatge combinat.

Ambdòs cursos són en anglès.

Deman@, la biblioteca respon