Convocatòria de sexennis 2019

La CNEAI ha convocat els trams d’investigació. El termini per a presentar les sol·licituds és de dia 15 a dia 31 de gener de 2020.

Podeu trobar tota la informació a la pàgina de la ANECA i als següents enllaços:

NOVETAT

Aquest any, els funcionaris de cossos docents universitaris també podran sol·licitar la convalidació de les avaluacions positives dels trams d’investigació reconeguts abans d’accedir a la funció pública.

El termini és el mateix que per demanar els sexennis, però s’ha de fer la sol·licitud directament al registre electrònic.

A la Biblioteca de l’Investigador podeu trobar informació per ajudar-vos a trobar els indicis de qualitat de les publicacions. També podeu contactar amb nosaltres si ho necessitau.