Mendeley, ara també en vídeo

La biblioteca posa a la teva disposició sis videotutorials amb la informació essencial sobre el funcionament i ús del gestor bibliogràfic Mendeley:

  • Crear un compte a Mendeley
  • Les versions: Desktop i Web
  • Entrada de referències i documents
  • Crear carpetes i organitzar la informació
  • Citar i fer la bibliografia
  • Xarxa social acadèmica

Aquests vídeos s’han elaborat des de l’Àrea de Serveis als Estudiants i Suport a l’Aprenentatge amb la col·laboració del Servei d’Audiovisuals amb l’objectiu de completar la guia d’ús disponible a la web de la biblioteca.