La biblioteca, enganxada al WhatsApp

A l’octubre de 2017 la biblioteca va posar en marxa el Servei Deman@, la biblioteca respon per WhatsApp com una eina de comunicació més propera. Després de tot aquest temps hem analitzat el tipus de consultes que hem rebut i l’ús que se n’ha fet.

És una satisfacció per a la biblioteca comprovar que les estadístiques confirmen que el WhatsApp ha tingut molt bona acollida i continua essent el mitjà de comunicació virtual amb la biblioteca més utilitzat. Durant l’any 2018, entre el WhatsApp (329) i el formulari Deman@ (246) hem rebut un total de 575 consultes!!

Us mostram el quadre que resumeix l’activitat del WhatsApp.

Per a més informació Deman@, la biblioteca respon