Comença el procés de canvis a les publicacions periòdiques per a l’any 2020

S´inicia el procés de subscripcions a publicacions periòdiques de caire científic pel període 2020.

Per aquest motiu, necessitam saber si voleu fer alguna modificació a les subscripcions vigents.  Si és així, ens heu de fer arribar quins títols, ara subscrits, voleu donar de baixa i quins títols nous voleu donar d’alta.  Per motius d’equilibri pressupostari us recordam que no es poden fer noves subscripcions si no es donen de baixa algunes de les actuals que compensin el cost de les noves.

La comunicació amb els canvis ha d’anar signada pel director del departament o màxim responsable del centre. Podeu adreçar les sol·licituds per correu electrònic a: biblioteca.adquisicions@uib.es

El termini per sol·licitar modificacions acabarà el proper 6 de setembre de 2019.

Una vegada fet aquest tràmit, les peticions seran analitzades per la Comissió de Biblioteca de la UIB que les aprovarà o denegarà.  Seguidament, les cancel·lacions seran posades a exposició pública per tal que es puguin presentar al·legacions.

Podeu consultar les subscripcions associades als vostres departaments/centres:

Si necessiteu més informació podeu adreçar-vos a Daisy Chiang ext. 9893 , o a Consuelo Cebrero ext. 2754