Biblioteca i Documentació col·laborarà amb la NDSA per millorar els Nivells de Preservació Digital

Dia 13 de febrer de 2019 es va llegir la ponència titulada “Mayday! Mayday! Mayday! Learning from aviation to prevent disaster” (Aprendre de l’aviació per prevenir un desastre) a l’event PASIG 2019 a Ciutat de Mèxic, per part d’Eduard del Valle del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, en col·laboració amb el Comandant José Parejo de Panamedia Escuela de Pilotos i amb el suport de l’empresa LIBNOVA. La ponència tracta de com l’àrea de coneixement de la Preservació Digital es pot beneficiar dels Sistemes de Gestió de la Seguretat a l’Aviació Comercial – SMS (Aviation Safety Management Systems) per tal de minimitzar els riscos de pèrdua d’informació.

Fruit d’un treball d’investigació dut a terme a la UIB per n’Eduard del Valle al llarg de 2018 es va detectar que els Nivells de Preservació Digital NDSA, conjunt de directrius i pràctiques estandarditzades per preservar continguts digitals, emprades a tot el món i impulsades principalment des dels Estats Units, no han estat dissenyats per gestionar situacions de perill i, per tant, poder detectar amenaces i riscs potencials relacionats amb factors tècnics, humans i organitzacionals que poden conduir a pèrdues d’informació digital. Per solucionar aquest problema la ponència proposa la incorporació d’una nova categoria de gestió de seguretat i riscs als nivells NDSA, basada en metodologia SMS emprada a l’Aviació Comercial.

La proposta ha estat considerada la més innovadora del PASIG 2019, així com la que marca les línies a seguir en els propers anys en matèria de gestió de riscs i de seguretat a l’àrea de la Preservació Digital, per part dels representants de les institucions següents:

  •  Universitat de Standford
  •  Universitat d’Oxford
  •  Universitat de San Diego
  •  United States Holocaust Memorial Museum
  •  Biblioteca Nacional de França
  •  Biblioteca Nacional d’Espanya
  •  NDSA National Digital Stewardship Alliance
  •  AVP: Information Management Solutions

Arrel de la presentació la Universitat de les Illes Balears es converteix en la primera universitat fora dels Estats Units en esser acceptada com a membre de la NDSA – National Digital Stewardship Alliance, institució que ha manifestat la seva voluntat d’incorporar la proposta presentada dins dels Nivells NDSA en col·laboració amb la UIB.

També des del Museu de la Memòria de l’Holocaust, a Washington, s’ha comunicat el desig de que els sistemes de preservació digital d’aquesta institució siguin auditats, en col·laboració amb la UIB, amb aquesta metodologia.

Finalment s’ha rebut una comunicació des de la Universitat de Cambridge des d’on es valora molt positivament la proposta i es coincideix en la necessitat imperativa de que l’àrea de Preservació Digital aprengui de models com el presentat per la UIB al PASIG 2019.