NNNConsult en període de prova

NNNConsult és l’eina que permet consultar àgilment els llenguatges estandaritzats dels diagnòstics desenvolupats per Nanda International (NANDA), els resultats de la Nursing Outcomes Classification (NOC), les intervencions de la Nursing Interventions Classification (NIC) i els vincles entre elles.

Pots accedir-hi a través del catàleg de la biblioteca: NNNConsult

La Biblioteca té aquest recurs en període de prova fins el dia 29 de maig.

Aprofita’l al màxim!

Deman@, la biblioteca respon