Publicats els criteris de la CNEAI pels Sexennis 2018

Dia 26 de novembre es va publicar al BOE la Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.

Una de les novetats és la reformulació, de forma experimental, del marc d’avaluació de les activitats de transferència del coneixement i innovació.

Si pensau demanar un sexenni en la pròxima convocatòria, recordau que a l’apartat d’acreditacions i sexennis de la Biblioteca de l’Investigador podeu trobar informació sobre la cerca d’índexs d’impacte, citacions, criteris de qualitat, etc.

Per dubtes o més informació, contactau amb nosaltres.