Participació a les sessions informatives per al professorat que es vulgui acreditar

Aquest juny l’Oficina de Suport a la Docència ha organitzat unes sessions informatives per al professorat que es vulgui acreditar. Una de les sessions, dirigida a tot el professorat, la vàrem realitzar des de l’Àrea de Serveis a la Investigació del Servei de Biblioteca i es va xerrar dels indicadors bibliomètrics, què són i com es poden trobar.

En aquesta sessió, realitzada per na Daisy Chiang, es va fer una introducció sobre els indicadors bibliomètrics i es va presentar la pàgina de la Biblioteca de l’Investigador. A continuació es va aprofundir en com s’avaluen les publicacions científiques, comentant els índexs de qualitat relativa, com el Journal Citation Report (JCR) i l’Scimago Journal & Country Rank (SJR), el factor d’impacte i  la importància dels quartils i els tercils.

Seguidament n’Esther Fernández va explicar la manera d’avaluar les publicacions científiques si aquestes no es troben indexades en les bases de dades del JCR o l’SJR, mitjançant els criteris de qualitat editorial. Per acabar, es varen veure els recursos per trobar les citacions dels treballs científics.

Més informació sobre les sessions i les presentacions a aquest enllaç.