Eleccions i Debats d’Investidura als Parlaments Autonòmics de l’Estat Espanyol (1980-2018)

La col·lecció digital “Eleccions i Debats d’Investidura als Parlaments Autonòmics de l’Estat Espanyol (1980-2018)“, present a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, és un projecte dut a terme per iniciativa de’n Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’història contemporània de la UIB, en col·laboració amb el Servei de Biblioteca i Documentació.

Aquest projecte presenta, en primer lloc, la diversitat del complex estat de les autonomies des dels seus orígens fins als moments actuals en què es planteja la seva crisi i el previsible final d’una etapa històrica.

En segon lloc, es presenten els resultats dels processos electorals de cadascuna de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol, des de les primeres eleccions als parlaments de Catalunya i País Basc de l’any 1980 fins a les darreres de 2016 a Euskadi i Galícia, i 2017 a Catalunya. En els quadres que representen cadascun dels processos electorals, s’ha procurat arribar a detalls importants com l’abstenció, el vot nul, el vot en blanc i la representació de gran part de les forces polítiques que es presentaven i que obtingueren representació.

En tercer lloc, presentem tots els debats d’investidura de cadascun dels presidents i de les presidentes de les 17 comunitats autònomes. S’ha d’assenyalar que a més del discurs del candidat o candidata, també es presenten les rèpliques dels portaveus dels diferents grups parlamentaris, així com les contrarèpliques. , a través dels  als seus parlaments. Aquests debats han estat recopilats per part del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània i digitalitzats i catalogats per part de la unitat de Digitalització i Accés Obert de la biblioteca.

En quart lloc, es presenta una bibliografia seleccionada de cada procés autonòmic. Existeixen en aquest sentit, una gran diversitat d’anàlisis històrics i sociològics que ens permeten diferenciar el que en certa manera s’ha denominat com un estat de les autonomies asimètriques. No s’han deixat al marge estudis de conjunt encara que amb molts casos s’ha d’afirmar que existeixen un nombre important d’estudis sectorials, econòmics, socials, culturals i d’història política.

Per a més informació:

Deman@, la biblioteca respon