Vols saber quants ordinadors queden lliures a la biblioteca?

A partir d’avui pots consultar la disponibilitat d’ordinadors a cada biblioteca del campus en temps real. Això ja es podia consultar al catàleg de la biblioteca però ara s’ha agrupat la informació i la trobaràs disponible a un gràfic com el següent:

Ordinadors lliures a les biblioteques. Fer clic per actualitzar dades.

La barra verda mostra la quantitat d’ordinadors lliures a cada biblioteca. La informació s’actualitza cada vegada que es carrega la pàgina.

Es pot veure al lloc web de la biblioteca amb la informació dels ordinadors portàtils: http://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/prestec_i_renovacio/portatils

Informació tècnica. Utilització Sierra-API

Aquesta utilitat s’ha desenvolupat utilitzant l’API REST de Sierra. És la primera aplicació que s’ha duit a terme a la UIB amb les funcionalitats que permet l’API de Sierra.

Aquesta API, que va ampliant les funcions a cada versió, ens obre el sistema per poder consultar i també modificar la informació que conté el catàleg de la biblioteca.

El funcionament és senzill. Funciona amb peticions HTTP i retorna el resultat en JSON/XML. D’aquesta manera permet utilitzar el llenguatge o entorn de programació que més interessi. Primer es fa una petició per l’autenticació i una vegada validats es poden fer totes les peticions que es necessitin.

L’API permet crear diferents usuaris amb diferents permisos i nivells d’accés, d’aquesta manera es pot permetre només la consulta o també la modificació de les dades.

L’API de Sierra inclou la documentació de totes les funcions i dos entorns de feina. Un entorn de proves (o sandbox) per no afectar a la base de dades local i després també un entorn per comprovar les peticions al propi servidor de la biblioteca.

L’API vol ser un entorn Full CRUD, és a dir que permeti Crear (C), Llegir (R), Actualitzar (U) i Esborrar (D) tot tipus de recursos al sistema. La versió (v3) que està instal·lada al servidor no permet totes les operacions, però Innovative ja va anunciar que en les properes versions serà possible realitzat totes aquestes operacions.

L’API permet operacions damunt els diferents tipus de registres del sistema: bibliogràfics, exemplars, usuaris, comandes, autoritats, i també amb les factures, ubicacions, adquisicions i més.

Altres possibilitats:
– crear usuaris des del sistema de matricula de la institució
– sincronitzar les dades dels usuaris, així només s’han de modificar a un sistema
– mostrar els préstecs a l’eina de tele educació
– realitzar operacions de préstec (renovacions, reserves,..) des d’altres aplicacions de la institució

És una porta que s’obre per integrar el sistema de la biblioteca amb altres sistemes disponibles a la institució.

Ara només estam pendents d’afegir idees i desenvolupar-les.