Formació en Mendeley bàsic i avançat, una guia completa!

mend

Mendeley, el gestor de referències bibliogràfiques i xarxa social acadèmica s’actualitza periòdicament per respondre a les necessitats actuals.

Aquest fet ens obliga també a anar actualitzant les guies i tutorials. Us presentem la darrera versió de la guia Mendeley bàsic / Mendeley Avançat 2016.

Esperam que sigui de la vostra utilitat!

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon