Tomàs Vibot publica a Etnopoètica un article sobre el nostre Fons Antoni Pons Pastor

Tomàs Vibot
Tomàs Vibot

L’investigador Tomàs Vibot Railakari ha publicat l’article “Fons Antoni Pons Pastor (1888-1976) a l’Arxiu històric de la UIB”, on ha donat a conèixer el contingut del fons que es custodia al nostre arxiu històric. Fonamentalment s’hi descriu l’inventari del que conformen fitxes i papers del capellà lul·lista Pons i una nota biogràfica breu.

L’Institut d’Estudis Catalans és l’editor del volum que recull aquest article de Tomàs Vibot al volum Etnopoètica: arxius i materials inèdits, realitzat a cura d’Àngel Vergés i Vicent Vidal. La major part d’autors que hi han presentat col·laboracions formen part del Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial del IEC.