Consulta el catàleg des dels resultats de Dialnet

Dialnet és un portal de la producció científica de les Ciències Socials i les Humanitats sobretot en llengua espanyola.

Des de fa unes setmanes es pot accedir al catàleg de la biblioteca des dels resultats d’una cerca bibliogràfica a Dialnet.

En moltes ocasions Dialnet dóna accés al text complet dels articles i capítols de llibre que referencia. Quan no és així hi ha l’opció d’obrir la finestra “Petición artículo” i des d’aquí trobarem el vincle al catàleg de la UIB per localitzar un document en el cas que aquest es trobi als fons de la biblioteca.

Si no es troba a la biblioteca, la mateixa finestra ofereix l’opció de demanar el document al Servei de Préstec Interbibliotecari i Obtenció de Documents.

Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon