La biblioteca imparteix formació especialitzada i transversal als estudis de doctorat

És la tercera edició d’aquesta iniciativa!

A través de l’activitat formativa “Tècniques de cerca bibliogràfica” la biblioteca és present en els estudis de doctorat.

És una formació especialitzada i transversal, en la que enguany hi participen 32 alumnes, impartida per quatre persones del servei de Biblioteca i Documentació.

Dibujo

Les competències a assolir que es treballen són:

  • Identificar les fonts d’informació més rellevats i apropiades a la necessitat d’informació.
  • Comprendre i saber utilitzar les eines de cerca.
  • Aplicar criteris de qualitat per avaluar la informació obtinguda i les seves fonts.
  • Organitzar i gestionar de manera eficaç la informació consultada i reunida.
  • Fer un ús ètic de la informació, respectant la legislació vigent.
  • Identificar els diferents sistemes i maneres de publicar i difondre la informació.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon