I a la fi ho podem dir: ja catalogam seguint les instruccions RDA!

Avui, amb la finalització del curs de formació per als catalogadors del nostre Servei, ja donam per executada la primera fase del projecte d’implementació de les noves instruccions internacionals de catalogació: Resources: description and Access, més conegudes com les RDA.

Al nostre Servei, hem seguit des de l’any 2008, d’una manera activa, el procés de desenvolupament de les normes i, a partir de l’any 2013 el procés d’implementació que es va dur a terme a biblioteques com la Library of Congress, la British Library i les biblioteques nacionals d’Austràlia i el Canadà. Evidentment, hem seguit molt a prop les diferents progressions que s’han fet dins l’àmbit estatal, tant al consorci del CBUC, com a les biblioteques que formen part de REBIUN i també totes les informacions que ha publicat la Biblioteca Nacional.

En aquest context, i considerant que en dos anys s’havien incorporat al nostre catàleg uns 4000 registres híbrids i que la normativa que seguíem fins aleshores, les AACR2, ja no s’havien d’actualitzar més, al novembre de 2014 vàrem decidir iniciar el projecte d’implementació de les RDA, procés que per poder assolir estructurarem en distintes fases.

La primera fase, que avui ja donam per finalitzada, ha consistit en l’estudi de les instruccions pròpiament dites, i l’establiment de directrius i pautes per aquells aspectes on es presentaven diverses possibilitats per adaptar-les a les necessitats del nostre Servei. S’inicià amb la lectura i anàlisi de la bibliografia, la preparació dels materials i guies d’ajuda per facilitar les tasques dels catalogadors i ha conclòs amb el curs de formació que hem dut a terme del 21 de setembre al 2 d’octubre.

IMG_8876

Aquestes dues darreres setmanes, hem realitzat tant sessions teòriques com pràctiques, que ens han permès compartir coneixements, dubtes i debatre sobre les distintes necessitats de cada tipus de recurs. Aquestes discussions ens ajudaran a refinar els distints processos que comprenen la catalogació al nostre Servei.

IMG_8829
Fotografia del curs de formació. El dia 25 de setembre a la unitat de catalogació realitzant supòsits i exercicis pràctics.

A hores d’ara, amb aquest canvi només hem iniciat un camí; per dir-ho d’una altra manera, hem donat una primera passa que possibilitarà en un futur proper una millora en la recuperació i l’accés als recursos del catàleg. Una primera passa, que afavorirà la incorporació dels recursos a la web semàntica, que permetrà deixar de costat sistemes de codificació que dificulten la interoperabilitat en favor de sistemes integradors on els nostres usuaris esdevenen l’eix central, i on reflexionam a l’hora de descriure o relacionar un recurs en funció de les tasques i dels objectius que ells han d’assolir.

El canvi, que es farà de manera progressiva, ja està en marxa. Al nostre catàleg, després d’un període de proves de quasi 10 mesos, tenim accessibles uns 7500 registres bibliogràfics catalogats en RDA, i ara sí que sí,  aquesta xifra s’anirà incrementant.

Avui a la Unitat de catalogació estem contents i molt satisfets, amb aquesta entrada al bloc, us volem no només informar d’aquest canvi si no també fer-vos partícips d’aquest sentiment.

Per a més informació,

Deman@, la biblioteca respon