Les darreres novetats de Mendeley a la guia avançada!

mend

Mendeley, un dels gestors bibliogràfics de descoberta més complets actualment es va actualitzant en prestacions i serveis.

Des del Servei de Biblioteca i Documentació hem fet una Guia d’ús Mendeley Bàsic – Avançat, que recull fins a les darreres novetats actuals.

Hi ha canvis respecte de la versió web de My Library, que ha canviat el seu aspecte i permet més opcions en l’entrada i gestió dels documents.

A Mendeley Desktop hi ha un canvi molt interessant, ara ja deixa definir la llengua de la bibliografia per tal que els connectors estiguin en la mateixa llengua del document.

Consulta la guia i aprèn a utilitzar aquesta eina tan potent!!

Per a més informació, Deman@ la biblioteca respon