Korean Journal Database (KCI) a Web of Science

wok_logo

La base de dades Korean Journal Database (KCI) s’ha inclòs dins de la llicència nacional de Web of Science de forma gratuïta, estant disponible en aquesta plataforma des de dia 30 de setembre.

KCI està formada per una selecció de 2.000 revistes coreanes amb un alt factor d’impacte de les quals 1.800 són noves a la Web of Science i el seu contingut es troba en anglès. Aquesta base de dades es d’especial interès per a l’àrea d’enginyeria.

Per a més informació,

logo_demana