La Biblioteca en els cursos de Doctorat!

ratoli

“Tècniques de cerca bibliogràfica” és l’activitat formativa especialitzada i transversal de Doctorat RD99/2011 que el servei de Biblioteca i Documentació comença avui en col·laboració amb l’Escola de Doctorat (EDUIB).

 

Les competències a assolir pels alumnes que estan implicats en aquest procés són:

 • Identificar les fonts d’informació més rellevants  i apropiades a la necessitat d’informació.
 • Comprendre i saber utilitzar les eines de cerca.
 • Aplicar criteris de qualitat per avaluar la  informació obtinguda i les seves fonts.
 • Organitzar i gestionar de manera eficaç la informació reunida.
 • Fer un ús ètic de la informació, i respectant la  legislació vigent.
 • Identificar els diferents sistemes i maneres de publicar i difondre la informació.

 

Aquestes competències es concreten en els següents continguts:

 1. Adquisició de competències i habilitats en la cerca d’informació
 2. Fonts d’informació per a la investigació
 3. Ús ètic i legal de la informació. La redacció científica
 4. Avaluació de l’activitat científica i investigadora
 5. Difusió de la producció científica

 

Els alumnes són de les diferentes titulacions que imparteix la UIB.

El seguiment de l’assignatura serà presencial malgrat s’ha habilitat l’aula virtual de Campus Extens. Els divendres, de les 16 a les 18h, a l’aula d’informàtica AIJO04 de l’edifici Jovellanos, des d’avui fins a finals de juny.

La docència anirà a càrrec del personal del Servei de Biblioteca i Documentació Daisy Chiang, Carme Moyà i Marta Macías.

 

Per a més informació:
Deman@, la biblioteca respon