De Millennium a Sierra

Dia 1 de Juliol a les 15h finalitza la utilització de Millennium per part del Servei de Biblioteca i Documentació. Millennium és el programa utilitzat aquests darrers 13 anys per la gestió completa de la biblioteca i els seus recursos. Un dels anomenats SGB (Sistemes de Gestió de Biblioteques).

De Millennium a Sierra
De Millennium a Sierra

Aquests SGB permeten la gestió integral d’una biblioteca. Independentment del tipus de material (llibre, audiovisual, en línia, …) gestiona des de la seva adquisició fins que es posa a disposició de l’usuari.

En el cas concret de Millennium, el programa inclou gran diversitat de mòduls que permeten gestionar gran part de les tasques d’una biblioteca. A partir d’un cos central, el programa es pot ampliar en funció de les necessitats.

Una mica abans de l’any 2000 l’empresa propietària del programa (Innovative Interfaces Inc. – www.iii.com) va anunciar que el seu programa Innopac passaria a anomenar-se Millennium (juntament amb la febre internacional pel canvi de mil·lenni) i el programa deixaria la interfície en mode text per passar a la interfície en mode gràfic.

La UIB va ser pionera en la incorporació d’aquests mòduls i prova d’això és que un gran nombre d’universitats ens van visitar per veure i conèixer un sistema d’aquestes característiques en funcionament.

Ara, 13 anys després, el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB (Universitat de les Illes Balears – www.uib.es), torna a ser pionera en canviar al nou programa Sierra.

Sierra és més que una nova versió del programa, ja que a més de totes les funcionalitats del Millennium, es prepara pels nous reptes del món bibliotecari., com puguin ser: l’adaptació als nous estàndards de catalogació, incorporació de formats de metadades, preparació pels nous estàndards de llibres electrònics, millores en la gestió dels recursos electrònics,…

Dia 2 Juliol de 2013 és la data d’arrancada amb el nou sistema (la data del Go Live, utilitzant la terminologia de l’empresa). Aquest dia, tot el personal ja utilitzarà el nou programa.

Aquestes setmanes prèvies han sigut intenses: lectures de nous manuals, repàs de les configuracions, instal·lacions dels nous clients, adaptació a les noves funcionalitats, canvi en la gestió d’usuaris, aplicacions, fluxos de treball, formació dels usuaris,… Amb tota la feia prèvia de preparació i adaptació dels servidors, tasca realitzada de la mà del CTI@UIB.

Finalment arribam a Sierra!!!