IEEE Xplore: millores i nova revista d´accés obert

ieee xplore

IEEE Xplore és un portal que conté el text complet de revistes, normes i actes de congressos editats per l’IEEE/IEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).  Hi trobareu informació sobre tecnologia, informàtica i enginyeria, especialment enginyeria electrònica.

Dia 10 de maig IEEE Xplore ha redissenyat la seva visualització en:

  • Les pàgines web de IEEE Journal s’han redissenyat per mostrar més informació:
Home Tab: Mostra les principals notícies, el contingut més popular i el contingut multimèdia de la revista,  així com el Factor d’Impacte, Eigenfactor, etc.
Popular Tab: Articles populars basats en opinions d’articles respecte al mes anterior.
Current Issue Tab: mostra els articles en l’edició actual de la revista.
Previous Issue Tab: Enumera els números anteriors de la revista.
About Journal Tab: Mantingut per l’editor, inclou més informació sobre la revista en particular.
Submit your Manuscript Tab: Opció d’un autor per a presentar el seu manuscrit o imprès directament a la publicació.
  • Els Resums s’han redissenyat

Els resums  proporcionen més informació sobre l’article, incloent pestanyes que destaquen la informació sobre el document.

Abstract Tab: descripció de l’article.
Authors Tab: llista enllaçada d’autors i la seva afiliació.
References Tab: altres articles de referència.
Cited By Tab: altres articles on es citen.
Keywords Tab: Inclou paraules clau d’ INSPEC i IEEE.
Metrics Tab: proporciona el nombre de descàrregues per mes / any i les dades de CrossRef.
  • I l’anunci d’una nova revista d’accés obert IEEE Access. (ISSN 2169-3536)

Revista de caràcter multidisciplinari d’accés obert que se centra en les àrees d’interès de l’IEEE.